Nakládání s osobními údaji

Pověřenec pro ochranu údajů pro příspěvkovou organizaci MKS Tachov byl s platností od 25. 5. 2018 jmenován Ing. Jan Gubáš: gubas@catania.cz

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ, FORMULÁŘE DOSTUPNÉ - MKSTachov, náměstí Republiky čp. 85, 1. patro

 • Odvolání souhlasu zákonného zástupce subjektu osobních údajů.
 • Odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.
 • Informace o výmazu osobních údajů.
 • Formulář - Žádost subjektu údajů o zpracování osobních údajů.
 • Žádost subjektu údajů o opravu osobních údajů.
 • Žádost subjektu údajů o výmaz osobních údajů.
 • Žádost subjektu o přístup k osobním údajům.


Prohlášení zpracovatele:
-
má zpracovanou vnitřní směrnici k ochraně osobních dat v souladu s nařízením GDPR a aktivně ji naplňuje;
- k plnění směrnice i podmínek této smlouvy zavázal i své zaměstnance;
- je povinen zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných osobních údajích;
- nepoužije osobní údaje k žádnému jinému účelu;
- provedl bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů;
- zajistil nutnou součinnost se správcem v otázce zabezpečení zpracování, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
s dozorovým úřadem;

Informace k propagaci zpracovává a do tiskové podoby ukládá:                                                                                                      na základě dodaných informací organizátorem a odpovědnou osobou za pořádání

 • Tachovské listy a Kulturní zpravodaj: MKS Tachov, p. Mautnerová
 • webové a facebookové stránky MKS Tachov: MKS Tachov, p. Maroszová
 1.    Události MKS Tachov na web: tachovsko.com s přesměrováním: mkstc.cz
 2.    Důležité informace, odbory, aktualizace MKS Tachov: mkstc.cz
 3.    FB stránky: MKS Tachov, Jízdárna Světce, Tachovský zámek, Tachov v hledáčku, Knihovna Tachov, Zámecká       galerie
 4.    Google+ Městské kulturní středisko Tachov 
 • plakáty, pozvánky, tištěné programy graficky upravuje: MKS Tachov, p. Hiclová Honzíková  

Informace pro návštěvníky akcí pořádaných MKS Tachov v objektech:

  • Společenský areál Mže,
  • Knihovna Tachov,
  • tachovský zámek,
  • jízdárna Světce,
  • sál MKS Tachov, náměstí Republiky čp. 119,
  • MKS Tachov, náměstí republiky čp. 85,
  • akce pořádáně ve veřejných prostorách Městským kulturním střediskem Tachov.

"Pořadatel upozorňuje návštěvníky akce, že z jejího průběhu může být pořizován zvukový a obrazový záznam.

V souladu s § 89 a násl. občanského zákoníku může být podobizna, zvukový či obrazový záznam bez svolení člověka pořízen a použit přiměřeným způsobem pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství a k vědeckému nebo uměleckému účelu.

Využití podobizny, zvukového či obrazového záznamu fyzické osoby pro jiné účely, se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - GDPR."

GDPR

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.