Knihovna

Veřejná knihovna * 374 722 161 * 374 722 711 * 777 541 520

 • regionální centrum knihoven Tachovska,
 • s univerzálními knihovními fondy,
 • půjčovna audioknih.

***

Výkon regionálních funkcí knihoven 2021Plzeňský kraj

 • Výkon regionálních funkcí knihoven 2021 Plzeňský kraj
 • Dotační titul: Výkon regionálních funkcí knihoven
Smlouva o poskytování účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje podle §10a zák. č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

******

Oddělení střediska Knihovny MKS Tachov

L. Erretová - vedoucí knihovny  

Š. Dvořáková MVS Meziknihovní výpůjční služba 

M. Šarvašová - katalogizace a revize knihovního fondu

M. Wanková - půjčovna pro dětské čtenáře

I. Vasuková - půjčovna pro dospělé čtenáře

***

***

 • ,,HŘEJIVÁ ZIMA - podruhé" * od 1. 9. 2021

  • Projekt veřejné spolupráce při vytváření společného díla: pletené či háčkované plédy, pokrývky pro klienty Domovů pro seniory v Tachově.
  • Pletené, háčkované čtverečky o velikosti 20x20 cm.
  • Pro zručné pomocníky mohou být i sešité 7 x 3 čtverečky dohromady. 
 • ,,DAROVÁNÍ STOLNÍCH HER,,

  • Máte doma nevyužité stolní a karetní hry? Registrace v knihovně není podmínkou.
  • Účel: rozšíření nabídky v dětském oddělení v rámci provozní doby knihovny.
  • Které hry jsou vhodné do prostředí knihovny?
   • pexeso, karetní hry, vědomostní hry, jiné „TICHÉ" stolní hry
  • Z důvodu zachování klidové zóny čtenářů - s prosbou o pochopení - nepřijímáme hry, které by zvukovými efekty rušily ostatní návštěvníky.
 • ,,KNIŽNÍ ZÁCHRANKA,, * darování knih 

  • Knihy nevykupujeme, přijímáme pouze darem.
  • Knihy darované - knihy zachovalé budou po konzultaci vybrány do fondu Knihovny MKS Tachov.
   • Přijmeme tituly, o kterých víte, že se k nim už nevrátíte?
   • Nabídneme k dalším výpůjčkám ČTENÁŘŮM NAŠÍ KNIHOVNY.
   • Zachováme i knihy, s ohledem k oblíbenosti u čtenářů, které by už zasloužily odpočinek.
 • ,,ODPOLEDNÍ KLUBÍK PRO DĚTI,, * leden * únor 

  • LEDEN
   •   5. 1. 
   • 12. 1. 
   • 19. 1. 
   • 26. 1. * dílny * poplatek 40 Kč - pouze u kreativních dílen, vyrábění (ostatní středy bez poplatku).
  • ÚNOR
   •   2. 2. * společenské hry
   •   9. 2. * valentýnské vyrábění * poplatek 40 Kč
   • 16. 2. * chytré hlavičky (kvízy, hlavolamy, rébusy)
   • 23. 2. * odpoledne s knihou
Děti se mohou přihlašovat v časech 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00.
Vzhledem k epidemiologické situaci je počet míst omezený - nutná rezervace: na tel. 374 722 161 nebo osobně v knihovně..
 • ,,MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH – Čtenáři*čtenářům,, * 14. 2. 2022

  • Knihovna MKS Tachov se letos poprvé zapojí do mezinárodního projektu s názvem Book Giving Day. Iniciátorkou této aktivity byla američanka Emmy Broadmoor, autorka dětského knižního webu. Od té doby probíhá pravidelně po celém světě. Iniciativa darování byla původně určena pro dětské čtenáře, ale vlastně neexistuje žádné pravidlo ani omezení, komu knihu darovat. Cílem je potěšit ty, kteří to potřebují. Darují se knihy nové i použité.
  • Knihovna MKS Tachov se do akce zapojí v pondělí 14. února, v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin bude ve vestibulu Městského úřadu umístěn stolek, kde si budou návštěvníci moci vybrat z darovaných knih nebo naopak nějakou knihu přinést k darování.
  • Maximální počet knih k darování je pět kusů.
 ***

MIMOŘÁDNĚ V NABÍDCE: ALBI KOUZELNÉ ČTENÍ * NÁVOD NA PRÁCI S ALBI TUŽKOU

***

Dlouhodobé, pravidelné projekty: r. 2022

Celostátní literární soutěž "Tachovská reneta"

13. ročník r. 2022 * projekt v přípravné fázi * Téma: "...  ..." 

2021 • Výsledky soutěže 2021: ZDE - vyhodnocení a ocenění výherců korespondenčně * říjen 2021

 • Sborník TR 2021: ZDE
 •  FINANČNÍ PODPOROVATEL PROJEKTU r. 2021: SMÚT Tachov s.r.o.

***

"Čtení pro seniory" * domov pro seniory v Tachově * donáška knih

 *****

Služby 

- nabídka a ceník níže v souborech ke stažení 

NOVÉ CENY ZA SLUŽBY A PŮJČOVNÉ V KNIHOVNĚ: dle rozhodnutí Rady města Tachova na své 23. schůzi dne 27. 11. 2019 s účinností od 01. 01. 2020.

***

MVS Meziknihovní výpůjční služba

***

Internet - veřejný

Provozní doba internetu - v půjčovní době: PO - PÁ 

Provozování internetových služeb se řídí samostatným Internetovým řádem

 • zdarma / 1 hod. denně
 • pro registrované čtenáře je přístupný po předložení platného čtenářského průkazu 
 • pro neregistrované uživatele je přístupný po předložení platného občanského průkazu
 • doba použití internetu je pro registrované i neregistrované uživatele 1 hodina denně

 ***

Přístup do On-line katalogu

 ***

Kopírování

Možnost zhotovování kopií z materiálů knihovny, které nejsou určeny pro absenční půjčování (Sbírky zákonů, encyklopedie, slovníky apod.)

***

Balení sešitů, učebníc, knih

Velikost zakoupených obalů nesedí?
Učebnice se rychle ničí?
Máme pro vás řešení!
V naší knihovně nabízíme balení za tyto ceny:
Atypický formát.......10 Kč/ks
Formát A4................8 Kč/ks
Formát A5................6 Kč/ks
Rychle, profesionálně, levně.

***

Upomínky

 •  14 dní překročení výpůjční doby
 •  38 dní 
 •  62 dní
 •  93 dní
 • 125 dní předání nevyřízené upomínky přestupkové komisi města

Vrácení knih bez sankčních postihů = KNIŽNÍ AMNESTIE = březen 2022 (termín bude upřesněn)

***

Evidence a revize knihovního fondu (duben 2016)

podle knihovního zákona 257/2001 Sb. § 16

- u knihovního fondu přesahujícího 100 000 jednotek a nepřesahující 200 000 dokumentů

 • pravidelné kontroly opakující se v intervalu 10 let (poslední r. 2016)
 • povinnost provozovatele knihovny evidovat knihovní fond
 • kontrola jednotlivých záznamů k zaručení jejich nezaměnitelnosti
 • ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých dokumentech se skutečným stavem
 • každá kniha samostatně zrevidována

***

Odkazy

***

Profesionální knihovny okr. Tachov

 * tel. 374 790 497 * e-mail: knihovna@mubor.cz 

* tel. 374 792 721 * e-mail: knihovna@muplana.cz

***

"Místní knihovny" okresu Tachov - neprofesionální

***

 • Knihovny.cz  (snadné vyhledávání) 
 • CASLIN (souborný elektronický katalog) 
 • SKAT (souborný katalog) 
 • KRAMERIUS - digitální balneologická knihovna

***

Katalogy ústředních, státních vědeckých a dalších významných knihoven:

***

Překlad * Slovníček.cz

***

Legislativa

 • Zákon 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb * knihovní zákon.
 • Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb. * MVS, evidence a revize fondu.
 • Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb. - stanovení pravidel o poskytování dotací na podporu knihoven doplněné o změny z Nařízení vlády 235/2005 Sb * znění zákona.
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR * znění zákona.
 • GDPR

  MKS Tachov při akcích v knihovně pořizuje fotografickou a video dokumentaci k archivaci a prezentaci konaných programů:

  Pořizování fotografií člověka upravuje především občanský zákoník, což se vztahuje též na pořizování fotografií z kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných knihovnou. Podle této úpravy je možné vyfotografovat či nafilmovat člověka tak, aby bylo možné určit jeho totožnost, vždy jen s jeho svolením. Zároveň je možné takto pořízené snímky šířit obvyklým způsobem (reportáž z akce, nikoli užití na leták či billboard). Svolení nemusí být písemné, může být dáno i mlčky, ale je nezbytné, aby dotyčný o fotografování věděl a nevyloučil ho, resp. měl možnost ho vyloučit. Proto je třeba na pořizování záznamů vždy vhodným způsobem upozornit.
  Větší pozornost je třeba věnovat fotografování dětí. Zejména při užití jejich fotografií pro propagaci knihovny je třeba požádat o svolení rodiče. Jde-li o školní akci, pro běžné užití fotografií postačuje, pokud rodiče již dali svolení škole.
  Pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, nejde o zpracování ve smyslu Nařízení.

  ,,Vážení čtenáři,
  Dne 25. 5. 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (č. 2016/679) o nakládání s osobními údaji.
  Jsme správci Vašich osobních údajů, které jste nám osobně poskytli
  a podle nových pravidel GDPR máme povinnost tyto údaje zabezpečit v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb.. Proto si Vás dovolíme při návštěvě knihovny požádat o vyplnění a podpis nové přihlášky čtenáře.
  Děkujeme za pochopení..."

 

 ***

FOTO - nabídky, vzpomínky * DOKUMENTACE - FB Knihovna Tachov

 

Kontakt

Hornická 1695Tachov 34701
tel: 374 722 711email: knihovna@mkstc.cz
podropnosti

Otevírací doba

Pondělí 08:00 - 17:00    
Úterý 08:00 - 14:00    
Středa 08:00 - 17:00    
Čtvrtek 08:00 - 15:30    
Pátek 08:00 - 14:00    
Sobota 09:00 - 12:00    

Najdete nás

SmartGuide - chytrý průvodce městem do mobilu
Městské kulturní středisko Tachov- info centrum - netkatalog.czÚřady, instituce - netkatalog.cz
Celé Česko čte dětemNos s Andersenem

Buďte informováni

Chcete mít nejnovější informace o tom co se děje? Nevíte kam za kulturou?
Registrujte se, my vás budeme informovat.

Stiskem tlačítka „Registrovat" souhlasíte s Podmínkami ochrany osobních údajů.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.