Tachovské listy

Tachovské listy vydává: Město Tachov

Náklad: 1 600 ks

Odpovědná redaktorka: J. Hohlová * hohlova@mkstc.cz * kanc. ve společ. areálu Mže

Adresa redakce: Městské kulturní středisko; nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
e-mail: tachovskelisty@mkstc.cz

Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 19262
Grafická úprava: Studio 3S ; Tisk: Studio 3S

Uzávěrka: vždy 10. den předcházejícího měsíce 

Změna programů vyhrazena. Za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

Neprodejné - k odběru zdarma 

v IC nám. Republiky 85 (k odběru vždy od prvního týdne v měsíci)

Tachovské listy - odběrná místa veřejně přístupná

 • Náměstí: knihkupectví * prodejna Dr. Popov * Květinka * Jednota
 • Zámek * ZUŠ ul. Rokycanova
 • Rapotín - samoobsluha
 • samoobsluha ul. Americká 
 • MAS – KAT ul. Pivovarská 
 • Albert – trafika ul. Hornická
 • Městský úřad ul. Hornická
 • Knihovna MKS Tc ul. Hornická
 • Jednota ul. 1. Máje 
 • Revis Tachov ul. 1. Máje
 • Poliklinika ul. Václavská
 • Fotostudio Kráčmar ul. K.H.Borovského
 • trafika (na Nováku)
 • Policie ČR (kasárna)
 • trafika v Penny 
 • Květinářství u Penny 
 • Muzeum ČL v Tachově  Tř. Míru 
 • Světce – cukrárna

 

KONTAKTY PUBLIKUJÍCÍCH ORGANIZÁTORŮ AKCÍ A PROJEKTŮ V TL:

Město Tachov

 • Hornická 1695, 347 01 Tachov

****
MAS - Místní akční skupina

 • 373 700 804 * mas@zlatacesta.cz
 • KAT * 373700801 * rc.katka@seznam.cz
 • RODINNÉ CENTRUM KATKA * 605 178 711 * rc.katka@seznam.cz
 • KLUB ZDRAVÍ * 723 750 383 * svoboda.jos@email.cz
 • Farmářský obchod * 606 392 741

******
RELAX - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Tachov
KOTEC o.p.s. & Klub Relax

 • Rokycanova 4, 347 01 Tachov
 • www.kotec.cz
 • vedoucí 608 656 538 * vs.tp.tachov@kotec.cz
 • Klub Relax 734 313 205 * klub.relax@kotec.cz

******
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

 • nám. Republiky 85, 347 01 Tachov 
 • www.mks.tachov.cz
 • Informační centrum, MKS * 374 630 000/001-6 * infocentrum@mkstc.cz
 • Společenský areál Mže * 374 723 081 * wankova@mkstc.cz
 • Knihovna * 374722711, 374 722 161 * knihovna@mkstc.cz
 • Zámek Tachov, Jízdárna Světce * 373 700 893 * info@tachovskyzamek.cz
 • Tachovské listy - šéfredaktorka J. Hohlová * hohlova@mkstc.cz

*****
REVIS

 • Školní 1094, 347 01 Tachov
 • www.revis-tachov.cz
 • 374 774 400
 • info@revis-tachov.cz

*****
Muzeum Českého lesa

 • Třída Míru 447, 347 01 Tachov
 • www.muzeumtachov.cz
 • 374 722 171
 • info@muzeumtachov.cz

*****
Dům dětí a mládeže MRAVENIŠTĚ

 • Školní 1638, 347 01 Tachov
 • www.ddmtachov.cz
 • 374 723 894, 374 723 895 
 • mraveniste@ddmtachov.cz

*****
ZUŠ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

 • Rokycanova 1 , 374 01 Tachov 
 • www.zustachov.cz
 • 374 722 231 * kancelar@zustachov.cz
 • reditel@zustachov.cz (TDS) 
 • zastupce@zustachov.cz (DOM)

*****

Tachovský spolek SmeTu

 •  www.smetu.cz
 • spoleksmetu@gmail.com

*****

Dárcovství krve * Český červený kříž,

 • Bělojarská 2288, Tachov
 • 374 722 134 * 725 047 018
 • tachov@cervenykriz.eu

*****
Domácí hospic Západ, z.s.

• nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
• ww.hospiczapad.cz
• ředitelka *+420 725 173 288 * fundraising *+420 722 982 914
• hospic@hopspiczapad.cz
• Poradna a informace, sociální pracovnice +420 601 082 240 poradna@hospiczapad.cz *

*****
SEDMDESÁTKA

 • Evangelická metodistická farnost, Tachov
 • soubor Fusion - rock popový mládežnický sbor s kapelou
 • Krteček - mateřský klub
 • náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov 
 • www.umctachov.cz
 • 731 085 205 
 • tachov@umc.cz

*****

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

kvkaktivity@gmail.com
nebo volejte na tel. č.: 739 345 675.

*****

KOTEC o.p.s.

 • Rokycanova 4, 347 01 Tachov
 • vedoucí: Mgr. David Klaus 608 656 538
 • e-mail: vs.tp.tachov@kotec.cz

Centrum podpory rodiny:

 • Bc. et Bc. Karolina Vejmělková 731 656 211
 • Bc. Kristýna Stolcová 734 318 322
 • Bc. Eva Biedermannová 734 318 360

*****

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TACHOV

 • Kostelní 66, 347 01 Tachov
 • www.tachovskafarnost.eu
 • 374 722 525 
 • tachovskafarnost@seznam.cz

*****
Sportovní zařízení města Tachova

 • Pobřežní, 347 01 Tachov
 • www.sportoviste-tachov.cz
 • 603 895 474 * 374 724 567 * fax: 374 723 704
 • petr.vrana@sportoviste-tachov.cz
 • www.plavanitachov.wbs.cz

*****
Junák - český skaut, středisko Tajfun Tachov, z.s.

 • Sokolovská 2210, 347 01 Tachov 
 • www.tajfun-tachov.webnode.cz
 • vedoucí 605 190 445 
 • tajfun.tachov@tiscali.cz

******

Psí útulek U Šmudliny, Tachov-Vítkov

 • Plánská 2025, 347 01 Tachov
 • www.utulek-tachov.cz
 • 724 583 768
 • psiutulekusmudliny@seznam.cz
 • Nezisková organizace

******

SmeTu z.s. - veřejně prospěšný tachovský spolek

 • 731 387 653
 • Spoleksmetu@gmail.com
 • www.smetu.cz
 • FB: @spolekSmeTu

*******

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.